Usługi związane z zakładaniem oraz, pielęgnacją ogrodów i terenów zielonych, inwentaryzacjami dendrologicznymi.